Chair Covers

  • Chair Covers
    Chair Covers

Design and sewing of all kinds of chair covers for your event hall chairs. The clothe used is good for intensive usage, does not fade and loose its form from frequent wash. The design and clothe of the covers are chosen with the customer from multiple options together.:

  • դիզայնի ընտրություն
  • կեղտաբծեր չպահող և բազմաթիվ լվացումներից չխամրող կտոր
  • արտադրության սեղմ ժամկետներ
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.